Acmhainní as GaeilgeRSS

1234

This document provides a collection of resources including examples of:

  • Comhrá Neamhfhoirmiúil
  • Feidhmeanna Teanga
  • Filíocht
  • Drámaíocht & Agallaimh
  • Corpoideachas thí Ghaeilge
  • Frásaí na ...

Is doiciméad í seo a d’fhéadfadh treoir a thabhairt ar ábhair do mhúinteoirí le n-úsáid ag dul i mbun scéim oibre a phleanáil do ranganna naíonáin shóisir, naíonáin shínsear, rang 1,2 & 5.

This document provides a content guide for teachers ...

Maths Policy for a Gaelscoil. Contains a section on maths language to be used and suitable 'Fearas' for each class level.

IPPN Sponsors

 

allianz_sm